Studie o nošení

Dr. Hilal Kavruk, Vliv nošení kojenců a malých dětí na vývoj vad držení u dětí školního věku, (orig. Der Einfluss des Tragens von Säuglingen und Kleinkindern in Tragehilfen auf die Entwicklung von Haltungsschäden im Schulkindalter), dizertační práce k získání doktorátu medicíny. Univerzita v Kolíně nad Rýnem, 2010.


Mihalská, V., bakalářská práce Vývoj osového aparátu detí nosených v ergonomických nosičoch. Univerzita Trnava, obor fyzioterapie. Piešťany, 2017.


Ruizlová, L., bakalářská práce Nošení dětí v šátku, Masarykova univerzita, katedra porodní asistence. Brno, 2014.


Dr. Hilal Kavruk – zkoumáno 180 dětí ve věku 6 let:
“Výsledky chí-kvadrát-testu neprokázaly domněnku, že nošení kojenců způsobuje pohybové vady. …
Vznik vadného držení těla a patologií páteře jsou nezávislé na nošení v pomůckách.”

Veronika Mihalská, 627 nosících matek, minimální věk dětí 18 m.:
“Nošení může působit v určitých situacích terapeuticky u:
– dysplazie kyčelních kloubů,
– tzv. “koňské nohy”, tj. pes equinovarus congenitus
– neurologických poruch.”
Výzkum potvrdil, že nošení:
– neomezuje děti ve vývoji
– nezpůsobuje deformity páteře
– nemá souvislost s výskytem “W-sedu”
– je zdravé a podporuje vývoj dítěte
– redukuje a koriguje vývojové odchylky a zlepšuje zdravotní problémy dítěte.
Doba nošení:
více než 8 hodin denně: intenzivní nošení uvedlo 9,3% matek v prvních třech měsících miminka
méně než 2 hodiny denně: nejčastější doba nošení přes den v prvních třech měsích, uvádí ji 33,8% matek


Lucie Ruizlová:
Nošení v šátku je vhodné i pro děti nemocné a handicapované, prospívá dětem:
– s  neurologickými vadami (DMO, Downům syndrom, autismus)
– ortopedicky nemocným (luxace kyčlí, atd.)
– předčasně narozeným
Nošené dítě prochází nenásilnou formou rehabilitace.
V praktické části informuje formou rozhovorů o zkušenostech s nošením matek, které nosily i nenosily své dítě.
Zkoumá pak hlavně informovanost o nošení mezi matkami, porodními asistentkami, zdravotními sestrami a fyzioterapeuty se závěrem, že nošení stále ještě není přijímáno jako běžný způsob péče o dítě a je protkáno mýty.

float:left;margin-right:10px;
float:left;margin-right:10px;
float:left;margin-right:10px;

Leave a Reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *