Můj příběh

Dětství

Jako dítě jsem byla dlouhodobě léčena s luxací kyčelního kloubu, od 4. do 13.měsíce svého života jsem byla upoutána v Hanouskově aparátu, viz foto vlevo, s velmi omezeným pohybem. Nikdy jsem se neptala na to, jak jsem to snášela. Jen okrajově jsem se dozvěděla, že jsem byla od malička přátelské povahy a komunikativní, takže jsem se dokázala radovat z různých věcí i takto zafixována. Rodiče mě ale mohli vzít do náruče jen výjimečně! Nepředstavitelné! Po uvolnění z aparátu, po 1. narozeninách, jsem začala pomalu chodit, ovšem nadále jsem byla omezována v pohybu, především zákazem klečet. Pak jsem v 3,5 letech začala kulhat a následně 2 roky v nemocnici a léčebně s diagnozou Perthesova choroba. Až v dospělosti jsem se dozvěděla, že tato choroba mohla vzniknout následkem dlouhodobého zafixování kyčlí v Hanouskově aparátu.  Chodit jsem nově začala v 5 letech a od té doby vím, že moje kyčle jsou zdravé a pevné, jsem ráda, že chodím, zůstala mi zkrácená pravá noha o 8 mm, což už je maličkost 🙂 Později, ve školním věku se u mě objevila skolióza páteře, což bylo dáváno také do souvislosti omezováním v pohybu v raném dětství. Několik let jsem pak nosila korzet.

Fyzicky jsem se v dospělosti zotavila dobře. S následky dlouhého odloučení od milující rodiny a omezováním v pohybu od zákazu klečení, běhání až po vyloučení ze školního tělocviku to trvalo déle.


Dospělost

Vše se v dobré obrátilo, za podpory rodiny a především díky kvalitní psychoterapii jsem se postavila na vlastní nohy i v přeneseném slova smyslu a nyní sebevědomě tvořím vlastní život. Šťastně jsem se ve 36 letech vdala 🙂

S narozením dětí (Lukáš *2009, Miriam *2011) jsem objevila šátkování. Jaké by to bylo, kdybych jako dítě byla nošena v šátku? Asi by byly mé zdravotní potíže menší a díky tělesnému kontaktu s milující matkou bych mohla být vyrovnanější na duši!

Byla jsem z nošení nadšená! Lukáška jsme s manželem nosili brzy po narození v šátku. Začala jsem ukazovat úvazy kamarádkám a všem sdělovat, jak je nošení v šátku úžasné 🙂  Současně jsem hledala informace na podporu nošení v šátku, musela jsem se vypořádat se znejisťujícími informacemi o škodlivosti vertikálního nošení miminek. A to mě přivedlo do německé nosící školy Die Trageschule®. Moje motivace byla seznámit se s medicínskými zdůvodněními, jak působí vertikální, svislé nošení v šátku na dětskou páteř a kyčelní klouby. Potvrdila jsem si to, co jsem cítila, že nejenže neškodí, ale že je vertikální nošení miminek na těle láskyplně pečující osoby pro páteř, kyčle a vůbec celkový psychomotorický vývoj dítěte prospěšné!


Profese

Die Trageschule® jsem absolvovala základní a nástavbový kurz a v roce 2012 jsem tam získala certifikát pro lektorky nošení dětí a začala jsem pořádat profesionální kurzy nošení pro rodiče. Pravidelně navštěvuji vzdělávací konference a workshopy o nošení v Drážďanech a ve Vídni, jsem tak v úzkém kontaktu s aktuálními poznatky z fyzioterapie, ortopedie, neurologie a dalších medicínských oborů, současně i s ostatními lektorkami. Absolvovala jsem také základní kurz konceptu “Kinestetika ve výchově” (Kinaesthetics in Erziehung) u Sabine Hartz v Hamburgu.


Můj přístup

Sleduji aktuální, odbornou literaturu o nošení. V roce 2016 jsem získala trenérskou licenci Trageschule®, předávám nošení odbornému personálu.
Na tomto základě kompetentně doprovázím rodiče a jiné pečující osoby i ve specificky nosících situace – např.  nedonošení, postižení, nemocní.
Osobně mám ráda tvořivý pohled na svět a neustále si ověřuji, že citlivá komunikace může otevřít to skryté v nás, proto i v šátkování nabízím individuální podporu napojení se na vlastní rodičovskou intuici.

Mým přáním je, aby se nošení dětí stalo přirozenou součástí péče o nejmenší miminka.