Lektorské kurzy

I. Základní

Termín bude upřesněn
Pátek:     15:30 – 20:30
Sobota:   09:00 – 19:00
Neděle:   09:00 – 16:00
Cena 12 500 Kč

II. Nástavbový

 Termín bude upřesněn
Čtvrtek:  15:30 – 20:30
Pátek:      09:00 – 19:00
Sobota:    09:00 – 16:00
Cena 14 500 Kč

III. certifikační

Termín bude upřesněn
Čtvrtek: 09:00 – 18:00
Pátek: 09:00 – 18:00

Cena 13 500 Kč

Kurzy musí být dobře naplánovány. Prosím, věnujte dostatek času této stránce.
Cílové skupiny:

 • porodní asistentky, zdravotní sestry, vychovatelky a vychovatelé
 • fyzioterapeutky, ergoterapeuti
 • laktační poradkyně, vedoucí kurzů pro rodiče a děti
 • jiné osoby, které chtějí doprovázet rodiče v počátcích s jejich miminkem

Cíl lektorských kurzů:

Vzhledem k tomu, že rodiče získají naučením jednoho úvazu či nosítka velkou pomoc v péči i o miminko v prvních týdnech života, vytvářejí se díky lektorským kurzům předpoklady, aby se kompetentní zprostředkovávání vázání šátku stalo pevnou součástí péče o rodinu na klinikách, v praxích porodních asistentek, atd.

Obsah lektorských kurzů:

Zkušenost ukazuje, že schopnost vést samostatné poradenství zahrnuje více, než schopnost dobře vázat. Proto nabízí Die Trageschule® lektorské kurzy pro poradkyně nošení dětí.

Cílem tohoto vzdělávání je provázet rodiče technikou vázání šátku, správným nastavením nosítek, doprovázet a povzbuzovat je v jejich rodičovství.

Absolventky lektorských kurzů Die Trageschule® získají:

 • jistotu ve zprostředkovávání nejrůznějších úvazů a nosítek,
 • jisté a vnímavé vystupování vůči rodičům,
 • metody a kompetence k vytváření a realizování individuálních poradenství, kurzů a přednášek.
 • psychologické a fyziologické aspekty nošení
 • kritéria pro výběr  nosítek
 • Citlivé naslouchání a povzbuzující komunikace jako ústřední prvek pro doprovázení rodičů
 • Zvládnutí přípravy a realizace individuálních a skupinových kurzů pro rodiče a přednášek

Obsah vzdělávání v lektorských kurzech spočívá na vědecky uznaných výzkumech biologie, medicíny a psychologie, ale i  metod z oborů vzdělávání dospělých.

Zprostředkovací techniky:

Díky speciálně vytvořeným zprostředkujícím technikám mohou být rodiče cíleně vedeni k tomu, aby šátek navázali anatomicky správně a úspěšně. Třífázová technika, přesné instrukce a hesla doprovázejí krok za krokem vázáním. Lektor a lektorka jsou díky tomu schopni, naučit techniku tak, že ji mohou zprostředkovávat i bez zkušeností s nošením. Die Trageschule® vyvinula pro úvazy a uzly speciální předváděcí šátky, které jsou lektorům a lektorkám k dispozici pro práci s rodiči.

Struktura kurzů:

Lektorské kurzy se dělí na základní, nástavbový a certifikační. Navazují na sebe. Mezi vzdělávacími bloky by měl být dostatečný časový odstup k zapracování naučeného a nasbírání vlastních zkušeností. 

Certifikační kurz je zakončením vzdělávání lektorky, příp. lektora. S certifikátem získává absolventka oprávnění používat logo Die Trageschule® ve spojení se svou poradenskou činností pro rodiče a označovat se jako „certifikovaná/ý lektor/ka Die Trageschule®“.

1. Základní kurz – termín a příhláška
V základním kurzu se učí uzle, základní úvazy a vytvoření vlastní nabídky poradenství pro rodiče. Předchozí znalosti nejsou  nutné, začínáme od základů.

2. Nástavbový kurz – termín a přihláška
V nástavbovém kurzu jde o rozšíření kompetencí v oblasti vázání, komunikace a vedoucích schopností. 

3. Certifikační kurz – termín a přihláška
Certifikační kurz je zakončením vzdělávání lektorky, příp. lektora. S certifikátem získává absolventka oprávnění používat logo Die Trageschule® ve spojení se svou poradenskou činností pro rodiče a označovat se jako „certifikovaná/ý lektor/ka Die Trageschule®“.

Jaké materiály jsou pro kurz potřeba?

Pro kurzy konané v České republice, přineste s sebou prosím:

 • panenku ve velikosti kojence
 • zaslanou informační složku
 • psací potřeby
 • přezůvky nebo teplé ponožky
 • pohodlné oblečení
 • tkaný, pevný šátek (4,6m)
 • elastický šátek
 • ring sling
 • nosítka, která máte k dispozici

S miminkem?

Pro přítomnost dětí platí tato pravidla:

Děti máme rádi a víme, že malé dítě nemůžete nechat dlouho samotné. Miminko může být při kurzu obohacením, ale také rizikem, že naruší hladký průběh kurzu.

Proto není možné, aby kurz probíhal úplně bez pravidel.

Dítě si s sebou můžete vzít jen v případě, že budete mít zajištěnou péči druhou osobou. Kurzy jsou zpravidla v prostorách, kde je zajištěná možnost hlídání v blízkém okolí, včetně procházek v pěkném prostředí.

Kojení dítěte v průběhu kurzu je možné, ale prosíme, aby osoba, která ho má na starosti nenarušovala svým vstupem do místnosti průběh kurzu. 

Zameškané učivo se nebude opakovat a je na zodpovědnosti účastnice samostatně si zameškanou látku obstarat. Pokud nebude narušen hladký průběh kurzu, může být miminko krátkodobě s mámou v seminární místnosti.

Tato pravidla byla vypracována v zájmu všech účastnic kurzu. Prosíme Vás, abyste tato pravidla respektovali. Doufáme, že najdete způsob, abyste vyhověli potřebám Vašeho dítěte a zároveň si kurz užili.

S otázkami ke kurzům mě neváhejte kontaktovat