Die Trageschule®

I. Základní

27.-29.9.2019
Pátek:     15:30 – 20:30
Sobota:   09:00 – 19:00
Neděle:   09:00 – 16:00
Cena 12 500 Kč

II. Nástavbový

 Termín bude upřesněn
Čtvrtek:  15:30 – 20:30
Pátek:      09:00 – 19:00
Sobota:    09:00 – 16:00
Cena 14 500 Kč

III. certifikační

Termín bude upřesněn
Čtvrtek: 09:00 – 18:00
Pátek: 09:00 – 18:00

Cena 13 500 Kč

Kurzy musí být dobře naplánovány. Prosím, věnujte dostatek času této stránce:

Vzdělávání ve škole nošení Die Trageschule®

Zkušenost ukazuje, že vedení samostatného  poradenství zahrnuje víc, než schopnost dobře vázat. Proto nabízí škola nošení Die Trageschule® lektorské kurzy pro poradkyně nošení dětí.

Cílem tohoto vzdělávání je provázet rodiče technikou vázání šátku, správným nastavením nosítek, doprovázet je a povzbuzovat v jejich rodičovství, ve vlastních kompetencích.

Absolventky lektorských kurzů Die Trageschule® získají:

 • jistotu ve zprostředkovávání nejrůznějších úvazů a nastavení nosítek,
 • jisté a vnímavé vystupování vůči rodičům,
 • metody a kompetence k vytváření a realizování individuálního poradenství, kurzů a přednášek.


Obsah vzdělávání v lektorských kurzech spočívá na vědecky uznaných výzkumech z oblasti biologie, medicíny a psychologie, ale pracuje i s metodami z oborů vzdělávání dospělých.

Úplné vzdělání lektorky nebo lektora zahrnuje následující:

 • Umění vázat – naučení různých úvazů na břicho, na bok, na záda.
 • Umění zprostředkování – cílené návodové techniky.
 • Umění výběru a přizpůsobení nosítka – pro každého najít to pravé.
 • Umění konceptu – vypracování vlastního konceptu pro individuální poradenství, kurzy a krátké přednášky.
 • Umění poradenství – respektující vystupování jako centrální prvek při provázení rodičů.
 • Umění výjimečného – vypracovat s rodiči a dětmi ve speciálních situacích adekvátní řešení.
 • Umění reflexe – doprovázet sám sebe respektujícím způsobem.
 • Zprostředkování základních znalostí – fyziologické a psychologické aspekty nošení, vývoj dítěte.

Lektorské kurzy se dělí na základní, nástavbový a certifikační, které na sebe vzájemně navazují. Škola nošení Die Trageschule® pracuje s vědecky uznávanými metodami vzdělávání dospělých. V průběhu kurzů získají frekventanti obsáhlý didaktický materiál, který jim ulehčí výuku a dodá jistotu při domácím opakování.

Všichni instruktoři/školitelé mají odpovídající pedagogické schopnosti a dlouholeté zkušenosti v práci s rodiči. 

Mezi vzdělávacími bloky by měl být dostatečný časový odstup pro zažití naučeného a nasbírání vlastních zkušeností. Vycházíme z toho, že základní a nástavbový kurz budou  navštíveny ve smysluplném časovém odstupu. Základní kurz sám o sobě je uzavřený. Kvalitní úroveň práce s rodiči vyžaduje jistotu, reflexi a rozšíření vlastních kompetencí. K tomu slouží nástavbový kurz s předloženými domácími úkoly a rozšířeným výukovým plánem.

 

Certifikační kurz je zakončením vzdělávání lektorky či lektora. S certifikátem získává absolvent/ka oprávnění používat logo Die Trageschule® ve spojení se svou poradenskou činností pro rodiče a označovat se jako “certifikovaný/á lektorka Die Trageschule®”.

Cílové skupiny

 • porodní asistentky, zdravotní sestry, vychovatelky a vychovatelé
 • fyzioterapeutky, ergoterapeuti
 • laktační poradkyně, vedoucí kurzů pro rodiče a děti
 • jiné osoby, které chtějí doprovázet rodiče v počátcích s jejich miminkem

Díky speciálně vytvořeným zprostředkujícím technikám mohou být rodiče cíleně vedeni k tomu, aby šátek navázali anatomicky správně a úspěšně. Třífázová technika, přesné instrukce a hesla provázejí vázáním krok za krokem. Lektor a lektorka jsou díky tomu schopni, naučit postup vázání tak, že je mohou zprostředkovat i bez zkušeností s nošením. Die Trageschule® vyvinula pro úvazy a uzly speciální předváděcí šátky, které jsou lektorům a lektorkám pro práci s rodiči k dispozici.

Jaké materiály jsou pro kurz potřeba?

Pro kurzy konané v České republice s sebou prosím přineste:

 • panenku ve velikosti kojence
 • zaslanou informační složku (získáte ji po přihlášení)
 • psací potřeby
 • přezůvky nebo teplé ponožky
 • pohodlné oblečení
 • tkaný, pevný šátek (4,6 m)
 • elastický šátek
 • ring sling
 • nosítka, která máte k dispozici

S miminkem?
Pro přítomnost dětí platí tato pravidla:

Děti máme rádi a víme, že malé dítě nemůžete nechat dlouho samotné. Miminko může být při kurzu obohacením, ale také rizikem, že naruší jeho hladký průběh.

Proto není možné, aby kurz probíhal úplně bez pravidel.

Dítě si s sebou můžete vzít jen v případě, že budete mít zajištěnou péči druhou osobou. Kurzy jsou zpravidla v prostorách, kde je možnost hlídání v blízkém okolí, včetně procházek v pěkném prostředí.

Kojení dítěte v průběhu kurzu je možné, ale prosíme, aby osoba, která ho má na starosti nenarušovala svým vstupem do místnosti průběh kurzu. 

Zameškané učivo se nebude opakovat a je na zodpovědnosti účastnice si zameškanou látku obstarat samostatně. Pokud nebude narušen hladký průběh kurzu, může být miminko krátkodobě s mámou v seminární místnosti.

Tato pravidla byla vypracována v zájmu všech účastnic kurzu. Prosíme Vás, abyste tato pravidla respektovali. Doufáme, že najdete způsob, abyste vyhověli potřebám Vašeho dítěte a zároveň si kurz užili.

S otázkami ke kurzům mě neváhejte kontaktovat