Die Trageschule®

 vzdělává od roku 1998 lektorky nošení dětí v šátku. Má jich již více než 700 ve 20 zemích světa – a jejich počet stále roste. Tím se vytváří síť kompetentních poradkyň tak, aby rodiče vždy našli kvalitní službu.

– obsah vzdělávání v kurzech Die Trageschule® se opírá o vědecky uznané výsledky zkoumání biologie člověka, ortopedie, fyzioterapie, kinesthetics-infant-handling a psychologie.

– pracuje nezávisle, nedává doporučení na šátky, nosítka ani na jiné nosící produkty nebo výrobce.

V kurzech Die Trageschule® se mohou budoucí lektorky/lektoři seznámit a vyzkoušet si široké spektrum šátků na nošení, nosítek, literatury a dalších nosících produktů.

Vzdělávání

Zkušenost ukazuje, že schopnost k samostatnému poradenství zahrnuje více než schopnost dobře vázat. Cílem školení Die Trageschule® je způsobilost naučit rodiče vázání šátku, doprovázet je a posilovat v jejich rodičovství.

Cílem tohoto vzdělávání je provázet rodiče technikou vázání šátku, správným nastavením nosítek, doprovázet a povzbuzovat je v jejich rodičovství.

Absolventky lektorských kurzů Die Trageschule® získají:

 • jistotu ve zprostředkovávání nejrůznějších úvazů a nosítek,
 • jisté a vnímavé vystupování vůči rodičům, 
 • metody a kompetence k vytváření a realizování individuálních poradenství, kurzů a přednášek.

Obsah vzdělávání v lektorských kurzech spočívá na vědecky uznaných výzkumech biologie, medicíny a psychologie, ale i  metod z oborů vzdělávání dospělých.

Úplné vzdělávání lektorky nebo lektora zahrnuje následující:

 • Umění vázat – naučení různých úvazů na břicho, na bok, na záda.
 • Umění zprostředkování – cílené návodové techniky.
 • Umění výběru a přizpůsobení nosítka – pro každého najít to pravé.
 • Umění konceptu – vypracování  vlastního konceptu pro individuální poradenství, kurzy a krátké přednášky.
 • Umění poradenství – respektující vystupování jako centrální prvek při provázení rodičů.
 • Umění výjimečného – vypracovat s rodiči a dětmi ve speciálních situacích adekvátní řešení.
 • Umění reflexe – doprovázet sám sebe respektujícím způsobem.
 • Zprostředkování základních znalostí: fyziologické a psychologické aspekty nošení, vývoj dítěte

Lektorské kurzy se dělí na základnínástavbový a certifikační. Navazují na sebe. Trageschule® pracuje vědecky fundovaně, uznávanými metodami vzdělávání dospělých. Obsáhlý tištěný materiál ve vázané formě a didaktický materiál provázejí kurzy a ulehčují naučení a zpracování naučeného.

Všichni instruktoři/školitelé mají odpovídající vzdělávácí schopnosti a dlouholeté zkušenosti v práci s rodiči.

Mezi vzdělávacími bloky by měl být dostatečný časový odstup k zapracování naučeného a nasbírání vlastních zkušeností. Vycházíme z toho, že základní a nástavbový kurz budou navštíveny ve smysluplném časovém odstupu. Základní kurz sám o sobě je uzavřený kurz. Kvalitní úroveň práce s rodiči vyžaduje jistotu, reflexi a rozšíření vlastních kompetencí. K tomu slouží nástavbový kurz s předloženými domácími úkoly a rozšířeným výukovým plánem.

Certifikační kurz je zakončením vzdělávání lektorky, příp. lektora. S certifikátem získává absolventka oprávnění používat logo Die Trageschule® ve spojení se svou poradenskou činností pro rodiče a označovat se jako „certifikovaná/ý lektor/ka Die Trageschule®“.

Domovská stránka www.trageschule-dresden.de

Po absolvování základního kurzu získají lektorky/lektoři:

– možnost zapsat do seznamu Die Trageschule® a prezentovat tam svou nabídku

– přístup do interního fóra, které slouží k odborné výměně

Die Trageschule® nabízí svým členům podporu v jejich práci individuálním vedením a možnostmi dalšího vzdělávání. Navíc se každý rok koná odborný kongres “Dresdner TrageTage”.